Çevre Güvenlik İhlal Tepit Sistemi


"Zero false alarm" mantığı ile çalışan VIP konut ve sitelerden, havalimanı, petrol boru hatları, sınır güvenliği ve nükleer/askeri tesislere kadar geniş bir segment yelpazesinde uygulanan ve bu segmentlerin her birinde uluslararası referansları bulunan bir ihlal tespit sistemidir. Her türlü kapalı devre, uzaktan algılama ve diğer güvenlik sistemlerine entegre olabilmektedir. Söz konusu sistem; fens, duvar, cam ve benzeri her türlü fiziki güvenlik unsuruna uygulanabilmekte, spesifik ihtiyaçlar doğrultusunda terzi usulü ve dekoratif olarak dizayn edilebilmektedir. Sıfırdan kurulacak güvenlik sistemlerine uygulanabildiği gibi var olan güvenlik sistemlerinin tamamına da entegre edilebilmektedir. Sistem, sağlam ve uzun süre dayanacak şekilde tasarlanarak minimum bakım ihtiyaçları ile "shoot and forget" mantığını gütmektedir.